Jak przeprowadzamy dezynfekcję?

W zależności od potrzeb używamy:

 • lamp UV,
 • ozonatorów,
 • preparatów chemicznych do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni.

dezynfekcja, człowiek w kombinezonie

Dezynfekcja UV

dezynfekcja uv

dezynfekcja uv

W ramach świadczonych usług wykonujemy również dezynfekcję UV, przy użyciu lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania.

Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje, gdy tylko znajdą się one w zasięgu promieni emitowanych przez lampy bezpośredniego działania bądź też w przypadku lamp przepływowych z wymuszonym obiegiem powietrza, w komorze dezynfekcyjnej.

Lampy UV

lampa bakteriobójcza

 

lampa UV

 

Co warto wiedzieć o lampach bakteriobójczych?

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania mogą być stosowane wyłącznie wtedy, gdy w pomieszczeniu poddanym dezynfekcji nie przebywają ludzie ani zwierzęta. Rozwiązanie to jest stosowane w różnego typu pomieszczeniach, w których przebywa wiele osób. Lampy tego rodzaju są używane najczęściej w:

 • przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym,
 • branży spożywczej,
 • szpitalach,
 • na izbach przyjęć,
 • w przedszkolach i żłobkach,
 • a także w gastronomii, farmacji i hotelarstwie. 

We wskazanych miejscach wymaga się zachowania szczególnej sterylności. Czystość mikrobiologiczna jest bardzo istotna w budynkach i salach, gdzie przebywa lub przez które przechodzi wiele osób. 

Przepływ powietrza przez tego typu lampę bakteriobójczą umożliwia zastosowanie komory dezynfekcyjnej, wewnątrz której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Ważną rolę w procesie cyrkulacji powietrza odgrywa również wentylator.

Ozonowanie

To obecnie coraz częściej stosowany środek do usuwania zagrożeń mikrobiologicznych. Jest to produkt "bez-chemiczny", gdyż Generator Ozonu wytwarza go z tlenu. Po zakończeniu działania powraca on do postaci bezpiecznego tlenu o2. Rozwiązanie to daje pewność, że po przewietrzeniu pomieszczeń można bezpiecznie wprowadzić do nich ludzi oraz zwierzęta.

Ozon może zostać wykorzystany na wiele sposobów, w tym do:

 • usunięcia zagrożenia mikrobiologicznego z pomieszczeń, w tym niebezpiecznych (rakotwórczych) zarodników grzybów i pleśni, alergenów oraz zarazków chorobotwórczych,
 • neutralizowania nieprzyjemnych zapachów, w tym spalenizny po pożarach,
 • dezynfekowania wody – jest on stosowany w basenach i oczyszczalnikach ścieków zamiast chloru.
 • czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji
 • dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia

 Firma Stankar wykorzystuje generatory o wydajności nawet 90g/h. W ofercie posiadamy zarówno generatory tradycyjne z płytkami ceramicznymi jak i rurkami kwarcowymi.
Dzięki dużemu zapleczu sprzętowemu możemy ozonować bardzo duże kubatury.

ozonator


Ozon jest uważany za jednym z najbardziej skutecznych metod walki z wirusem SARS-Cov-2

Uwaga!!!
Po wykonanym ozonowaniu przeprowadzamy pomiary stężenia ozonu w pomieszczeniu.

miernik pomiarowy

 

Dezynfekcja pomieszczeń po usuwaniu pleśni i grzybów

Pouczenie w zakresie bezpieczeństwa ozonowania

Ozonowanie to metoda dezynfekcji pomieszczeń oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów. Pozwala ona zneutralizować bakterie, rakotwórcze zarodniki grzybów domowych oraz czynniki alergiczne. Podczas wykonywania ozonowania należy stosować się do zasad bezpieczeństwa, chroniąc przede wszystkim żywe organizmy. Do podstawowych zasad bezpieczeństwa zaliczają się:

 • stosowanie ochrony dróg oddechowych przez wykonawcę,
 • zakaz przebywania ludzi i zwierząt w ozonowanych pomieszczeniach oraz do 4h po zakończeniu czynności,
 • konieczność usunięcia roślin i pokarmów na czas ozonowania,
 • ozonowane pomieszczenie powinno zostać odpowiednio uszczelnione (drzwi, kratki wentylacyjne itp.)
 • konieczność dokładnego przewietrzenia pomieszczenia po zakończeniu ozonowania. Dopiero po przewietrzeniu jest możliwe ich użytkowanie,
 • w przypadku wystąpienia podejrzanych objawów zdrowotnych u osób użytkujących ozonowane pomieszczenia, należy bezzwłocznie udać się do najbliżej placówki medycznej.

 

Preparaty chemiczne

Do rozprowadzania środków chemicznych używamy rozpylaczy ULV

dezynsekcja master

 

Używamy środków bardzo skutecznych przy zwalczaniu m.in. bakterii, grzyby, prątków gruźlicy, wirusów otoczkowych m.in. SARS-Cov-2. Środki służą m.in. do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

Zapraszamy do kontaktu!!!