Ochrona budowli i posadzek

Zewnętrzna izolacja przeciwwodna. Skuteczna ochrona przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz.
Szybka i łatwa aplikacja, wysokie bezpieczeństwo i krótki czas oczekiwania to najważniejsze aspekty, które musi spełniać nowoczesny system uszczelniający. Wielu wykonawców oczekuje, aby prace hydroizolacyjne były wykonywane w ciągu jednego dnia, i by następnego można było kontynuować roboty budowlane. Systemy hydroizolacji Remmers wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw.


logo remmers

Zewnętrzna izolacja przeciwwodna. Skuteczna ochrona przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz.

Szybka i łatwa aplikacja, wysokie bezpieczeństwo i krótki czas oczekiwania to najważniejsze aspekty, które musi spełniać nowoczesny system uszczelniający. Wielu wykonawców oczekuje, aby prace hydroizolacyjne były wykonywane w ciągu jednego dnia, i by następnego można było kontynuować roboty budowlane. Systemy hydroizolacji Remmers wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw.

zewnętrzna izolacja przeciwwodna

Izolacje przeciw wodzie kapilarnej

Technologia Kremu - Kiesol C

 

W ostatnich dziesięcioleciach iniekcje jako sposób na wykonanie przepony poziomej w istniejącym już murze ugruntowały swoje miejsce jako sprawdzone rozwiązanie. Są to metody efektywne, czyste, a przede wszystkim stosunkowo niedrogie. Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest rewolucyjna technologia kremowa.

Podczas prac badawczo-rozwojowych stało się jasne, że skoncentrowana formuła kremu pozwala pokonać wiele problemów związanych z tradycyjnym wykonywaniem przepony poziomej w istniejących obiektach.

Osuszanie budynku

Po pierwsze: oczywiste są zalety wynikające ze sposobu stosowania. W przypadku materiału o konsystencji kremu wtłaczanie pod ciśnieniem nie ma sensu, ponieważ konsystencja nie stanowiła by żadnej zalety lub wręcz by zawiodła. Kremowy materiał jest zatem predestynowany do aplikacji bezciśnieniowych. W odniesieniu do obróbki konsystencja ma tę zaletę, że materiał nie wypływa z poziomo wywierconego otworu. Skomplikowane wiercenie ukośne, w przypadku którego zawsze należy przewiercić cegły muru, jest pomijane na korzyść poziomego, tzn. możliwie najkrótszego nawiertu, który można wygodnie wykonać w spoinie.

Porównując właściwości dostępnych obecnie metod iniekcyjnego wykonywania poziomej przepony w istniejących murach lub służących do tego celu systemów produktów łatwo stwierdzić znaczną przewagę Kiesolu C nad systemami opartymi na produktach płynnych, a także nad innymi kremami iniekcyjnymi dostępnymi na rynku.

 

Iniekcja murów metodą niskociśnieniową

Przy ciśnieniu ok. 5 barów mur, zasilany impregnatem przez system pakerów, jest wyraźnie nasączony. Zaletą tego procesu jest możliwość szybkiego, kontrolowanego i bezpiecznego wprowadzenia większych ilości substancji czynnych. Opcjonalnie można zwiększyć bezpieczeństwo poprzez wielostopniowy wtrysk i zastosowanie procesu ,,mokre na mokre”

 metoda grawitacyjna osuszania

Iniekcja metodą grawitacyjną

W przypadku bezciśnieniowej iniekcji murów należy poprzez diagnozę budowli określić najważniejsze parametry muru, takie jak stopień zawilgocenia oraz objętość otwartych porów. Wyniki tych badań decydują o wyborze optymalnej technologii oraz o rozmieszczeniu rzędów otworów iniekcyjnych.
Od wielu lat preparat krzemionkujący Kiesol jest ,,specjalistą” w dziedzinie iniekcji grawitacyjnej. Proste, kapilarne nasączanie tym preparatem materiału tworzącego ścianę ma zastosowanie w przypadku zawilgocenia nie przekraczającego 80% pod warunkiem, że dostępna objętość porów jest wystarczająca. Dowodzą tego liczne obiekty referencyjne oraz certyfikaty i raporty z badań. Aktywny składnik produktu odkłada się w porach oraz kapilarach materiału ściennego i zwęża je, a jednocześnie hydrofobizując.

Iniekcja metodą grawitacyjną

Systemy naprawy rys

Szereg uszkodzeń w budowlach betonowych powstaje z powodu rys i pustek, umożliwiających przedostanie się szkodliwych substancji do wnętrza budowli. Te szkodliwe czynniki obniżają funkcjonalność betonu, znacząco pogarszając nośność budowli.

systemy naprawy rys